Projekat "Škola budućnosti" implementiran i u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

28. Novembar, 2016.
Pozitivna svakodnevnica
U prostorijama OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde, održana je press konferencija na kojoj je predstavljen nastavak realizacije projekta „Škola budućnosti“ podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, kompanije Microsoft BiH, i kompanije COMTRADE distribution.

Prvi put na području Bosansko-podrinjskog kantona bit će implementirana elektronska učionica koja će u velikoj mjeri doprinijeti podizanju stepena odgojno-obrazovnog rada i poboljšati rezultate rada učenika.

U posjeti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona protekle sedmice je boravio generalni direktor kompanije Comtrade distribution, Adnan Subašić, koji je ovom prilikom potvrdio donaciju deset tablet uređaja kao i odgovarajuće ormare za punjenje učeničkih tableta za potrebe unapređenja rada učenika JU OŠ „Husein ef. Đozo”.

 

Projekat elektronske učionice podrazumijeva opremanje učionice tabletima te uvođenje internet konekcije, kako bi se nesmetano koristile aplikacije i servisi u “oblaku”, kao što je Office 365.

Na taj način, stvorit će se preduslovi za uključivanje učenika iz Bosne i Hercegovine u još jednu globalnu obrazovnu inicijativu pomoću koje će oni moći usvajati znanja, uz upotrebu modernih tehnologija.

 

Projekat elektronske učionice će omogućiti nastavnicima da iskoriste sve prednosti koje im pruža informatizacija za učinkovitije postizanje ishoda učenja kod svakog učenika, gdje računar pomaže adaptaciji djeteta u obrazovni sistem i nije sam sebi svrha već sredstvo postizanja kvalitetnijih i boljih rezultata učenja.

 

Press konferenciji su prisustvovali predstavnici  Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, direktor Microsoft BiH Omar Krivošija, kao i direktor kompanije COMTRADE distribution Adnan Subašić.

 

Stručna savjetnica za osnovno obrazovanje Amira Borovac u ime Ministarstva obrazovanja je izrazila zahvalnost kompanijama Comtrade distribution i Microsoft BiH za doprinos obrazovnom sistemu Bosansko-podrinjskog kantona. „Elektronska učionica će značajno doprinijeti podizanju kvaliteta obrazovanja u našem Kantonu. Nakon edukacije nastavnika o korištenju i mogućnostima ove učionice, nadamo se da će učenici dobiti kvalitet više u samoj realizaciji nastave što će doprinijeti većoj motiviranosti učenika za učenje i sticanje novih znanja. Danas u vrijeme razvoja tehnologije, svi zajedno moramo tražiti nove mogućnosti animiranja učenika i podizanja stepena uključenosti učenika u sticanju novih vrijednosti“.

 

Dika Makota, direktorica Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde je također izrazila zahvalnost za ovu vrijednu donaciju „Znajući da je ovo prva elektronska učionica u našim školama mislim da je to nešto što će našim učenicima služiti da unaprijede svoje vještine i znanje.

Polazeći od toga da elektronska učionica daje mogučnost da učenik mora da nađe ispravan pristup određenim problemima, kao i da dođe do rješenja jasno govori koliko je koristan rad u ovakvim učionicama. Također, elektronska učionica omogućit će našim učenicima što kroz rad u timu i kolaboraciji, kroz interakciju i učenje da rješavaju zadatke tj. postavljanje problema.

Kod učenika imat ćemo mogućnost razvijanja digitalnih obrazovnih sadržaja sa ciljem postizanja boljih rezultata.

Naravno, važan je prvi korak , a to je dobra edukacija nastavnog kadra u procesu obrazovanja i rad u elektronskoj učionici”.

 

Anida Jusufović, menadžer za razvoj poslovanja u obrazovanju za Microsoft BiH izjavila je: “Microsoft vjeruje u važnost obrazovanja i želimo da omogućimo da svaki nastavnik i učenik upotrebom tehnologije ostvare svoj puni potencijal. Holistički pristup u obrazovanju nam je iznimno važan, i smatramo da svaku upotrebu tehnologije trebaju pratiti treninzi i pedagoški koncepti koji će pomoći nastavnicima u postizanju obrazovnih ciljeva. Projekat “Škola budućnosti” omogućava svima da kroz sistem obrazovanja, već od ranih početaka, nauče razvijati i podsticati istraživački duh, da prepoznaju prednosti timskog rada i razviju prezentacijske vještine, a sve uz upotrebu tehnologije. Nadamo se da će se ovaj pristup primjenjivati u svim gradovima u BiH, te da će svi nastavnici i učenici dobiti priliku da uče i rade i van zidova učionica.”

 

 

Projekat je prije dvije godine pokrenut u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, a od početka ove godine je realizovan i u odabranim školama  Zeničko-Dobojskog kantona.

 

Ulaganje u obrazovanje i usavršavanje predstavlja ključ napretka. Projekat elektonska učionica donosi sa sobom novi, interesantniji, sadržajniji i lakši način usvajanja znanja. Tehnologija je danas dostupna svima, i nailazi na široku životnu primjenu. Cilj je da djeci putem tehologije obavezne obrazovne sadrzaje učinimo interesantnijim i samim tim lako razumljivim, a nastavnicima olakšamo svakodnevne obaveze i damo im prostora za kvalitetniji rad.“ izjavio je Adnan Subasić, generalni direktor Comtrade Distribution d.o.o.

 “Škola budućnosti” podrazumijeva primjenu jednog sasvim novog koncepta podučavanja i učenja za učenike osnovnih škola, pod nazivom Samoorganizovano okruženje za učenje (SOLE - Self Organised Learning Environment). Primjena SOLE koncepta podrazumijeva i opremanje učionica tabletima, te uvođenje Interneta u učionice, kako bi se nesmetano koristile aplikacije I servisi u oblaku, kao što je Office 365.