Uskoro podzemni kontejneri u Starom Gradu

08. Novembar, 2016.
Pozitivna svakodnevnica
Općina Stari Grad odredila je dvije lokacije na kojima će biti postavljeni podzemni kontejneri. Radi se o pilot projektu "Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo", između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, KJKP "Rad" i firme Ekopak d.o.o. kojim je predviđena izgradnja pet eko-otoka sa 20 podzemnih kontejnera.

U Starom Gradu podzemni kontejneri bit će postavljeni u ulici Safvet-bega Bašagića (pored Apoteke i Hotela ETN) i na Bistriku (ispred supermarketa, u blizini zgrade Ministarstva odbrane BiH). Na obje lokacije bit će postavljena po četiri kontejnera koji imaju brojne prednosti u odnosu na standardne kontejnere.

“Prije svega, kapacitet jednog podzemnog kontejnera je 3m3, dok je kapacitet standardnog kontejnera 1.1m3 (oko 1.100 litara),” pojasnili su iz Službe za komunalne poslove, koja je zadužena za realizaciju projekta.

Dodali su da je pražnjenje ovih kontejera, upravo zbog velikog kapaciteta, planirano jednom sedmično. Ovi kontejneri sprječavaju širenje neugodnih mirisa, a otpad više nije dostupan psima lutalicama, mačkama ili glodarima koji predstavljaju izvor širenja zaraza.

Također, omogućavaju odvojeno prikupljanje otpada jer su predviđeni konteneri za staklo, plastiku, papir i organski otpad. Nadležne općinske službe pripremile su potrebnu dokumentaciju, urbanističku i građevinsku dozvolu, te se ugradnja i postavljanje ovih kontejnera očekuje uskoro.