U TK nova školska godina počinje 1. septembra, upisano 4.600 prvačića

17. August, 2016.
DOGAĐAJI
Nova školska godina na području Tuzlanskog kantona počinje 1. septembra, a resorno kantonalno ministarstvo, u saradnji s osnovnim i srednjim školama, radi na pripremi početka nove školske godine.

U toku je realizacija konkursa za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole na području ovog kantona, a pomoćnica ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Mersija Jahić ističe da je jako važno okončati konkursnu proceduru kako bi zaposlenici počeli sa svojim angažmanom na vrijeme.

-Nadamo da ćemo novu školsku godinu početi na vrijeme u svim osnovim i srednjim školama – kaže Jahić, napomenuvši da jedino u JU OŠ Stjepan Polje u Gračanici nastava počinje 12. septembra zbog radova na izgradnji novog objekta koji se gradi sredstvima donatora.

U prve razrede osnovne škole na području TK upisano je 4.600 učenika, dok je u srednje škole upisano 4.400 učenika. U odnosu na prošlu školsku godinu upisano je, navodi Jahić, 100 učenika manje u srednje škole, a 80 učenika više u osnovne škole.

Ove godine kao i prethodnih, najviše interesovanja za upis u srednje škole iskazano je za zvanja koje obrazuje medicinska škola te je stoga procentualno najveći broj učenika upisan u medicinske škole.

Jahić naglašava da je najmanje učenika iskazalo interes za trogodišnje zanatske smjerove, poput trgovinske struke, te za zanimanja mašinskog i rudarskog obrazovanja.